Depart start-up beurs - 29 januari van 13u15 tot 16u30

FAQ: At home traject

Wat is het leerprogramma?

De modules “Machine Learning” (eerste semester) en “Deep Learning” (tweede semester).

 

Welke contactmomenten zijn er voorzien en hoe vaak?

Er is per module:

  1. één introductie les voorzien in kortrijk – niet verplicht, zal ook als video beschikbaar zijn.
  2. één examen moment voorzien – verplicht. Voorlopig werken we zo tot wanneer we zeker zijn dat onze Leer Systeem (LMS Canvas, internationale LMS software) voldoende garanties biedt voor een eerlijk examen.
  3. Alle lessen worden ingericht als afstandsonderwijs, met het nodige materiaal (video + practica) op ons LMS
    Het betreft een cursus van 2 maal 6 SP. Klopt het dat één studiepunt overeenkomt met een duur van 25 tot 30 uur?

In theorie, klopt dat. We vermoeden dat professionals ongeveer 4 tot 8 uur per week zullen nodig hebben, 12-15 weken per module. (grof geschat op basis van ons dagonderwijs)

 

Als toelatingsvereiste is kennis van Python gevraagd.

Wij zijn er van overtuigd dat iedereen met wat IT ervaring heel snel Python leert. Bovendien zijn er veel gratis python cursussen beschikbaar, we wilden ook de kost beperkt houden, maar ook de tijd die je als professional moet spenderen. Maar om de studenten correct te informeren, willen we er zeker op wijzen dat dit de verantwoordelijkheid is van de student. Zeker voor wie al lang niet meer geprogrammeerd heeft, mag dit geen bron van teleurstelling worden.

We raden een IT bachelor diploma aan – maar de voornaamste voorwaarde is programmeer skills – en bereid zijn om Python te leren. Met de huidige vele goede gratis cursussen python willen wij de tijd & de kost voor onze professionele studenten beperken door intro tot Python niet op te nemen.

 

Wat is het niveau? BA na BA? Geen academische graad?

De graad die je behaald is een micro degree van AI, dus twee credit contracten voor deze twee modules, dus dezelfde modules van onze Bachelors NMCT (die 180 stdptn moeten verwerven). Je verwerft dus 2/5 van een postgraduaat. In 2019-2020 wordt dat postgraduaat gelanceerd (onder voorbehoud).

De reden is dat we mikken op professionelen die dit naast hun werk moeten voltooien.

 

Hoeveel contacturen zijn er ingepland en wanneer gaan deze door? Avond of overdag?

Het is afstandsonderwijs. Er is – per module – één intro moment voorzien (niet verplicht) en één examenmoment (verplicht) in Kortrijk – ’s avonds.

 

Toelatingsvoorwaarden?

We raden een IT bachelor diploma aan – maar de voornaamste voorwaarde is programmeer skills – en bereid zijn om Python te leren. Kijk even naar de voorbeeldcode om te zien welk niveau wij verwachten. Met de huidige vele goede gratis cursussen python willen wij de tijd & de kost voor onze professionele studenten beperken door intro tot Python niet op te nemen.

 

Nog vragen?

Contacteer Johan De Gelas of kom langs tijdens een van onze infodagen op onze campus in Kortrijk.


Depart start-up beurs - 29 januari van 13u15 tot 16u30

NMCT